miércoles, 28 de mayo de 2008

"Concurs de Teatre Vila de Mislata", Valencia - ESPAÑA

El equipo organizador del certamen nos remite las bases del Concurs de Teatre "Vila de Mislata" para obras en valenciano. Las transcribimos en el idioma que nos fueron transmitidas.

L'Ajuntament de Mislata patrocina el Concurs de Teatre "Vila de Mislata", enguany en la seua XXVI edició.

Podran participar-hi tots els grups de teatre, sense ànim de lucre, que no tinguen estructura empresarial, tant independents com vinculats a tot tipus d'associacions, entitats o institucions culturals o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle d'expressió artística i tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.

Els grups de teatre hauran d'emplenar la fitxa d'inscripció i presentar-la o trametrela a:

"Concurs de Teatre Vila de Mislata"
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Mislata
Avinguda de Gregori Gea, núm. 34
46920 MISLATA.
Telèfon 963 990 375. FAX: 963 703 205
Adreça electrònica:
vborrego@mislata.es

Un grup no podrà representar cap obra que el mateix col·lectiu ja hi haja representat en una edició anterior.

Els grups que hi participen per primera vegada hauran d’aportar un vídeo o devedé de l’obra que representaran, un text de l’obra inscrita i un dossier amb la memòria de les seues activitats. A més a més, la comissió organitzadora es reserva la possibilitat d'acordar amb els grups novells l'assistència a una representació o a un assaig general de l'obra.

Juntament amb la sol·licitud d’inscripció tots els grups hauran de trametre una sinopsi de l’obra (de només de 10 línies) ; dues fotografies en blanc i negre de format vertical; el repartiment, la fitxa tècnica i un resum de l'historial del grup (amb una extensió màxima de 10 línies) i, amb caràcter obligatori, els permisos corresponents de la Societat General d’Autors d’Espanya, sense els quals no podran participar en el concurs.

El termini d'inscripció acabarà el dia 27 de juny de 2008 i es procedirà a la selecció dels grups participants durant la primera setmana de juliol.

S'establix una sola categoria per a totes les obres representades. Cada obra podrà
constar d'un o més actes.

Totes les obres es representaran en valencià. Els registres orals, dialectes o
subdialectes concrets dins la llengua seran triats per cadascun dels grups concursants.

La documentació que cada grup trametrà al concurs haurà d'estar redactada en l’esmentada llengua.

Les obres es representaran al teatre del Centre Cultural de Mislata, situat a l'avinguda Gregori Gea núm. 34, 1r pis, durant els divendres compresos entre els mesos d’octubre a desembre.

Els premis que podrà concedir el jurat per a esta vint-i-sis edició del Concurs de
Teatre "Vila de Mislata" són:

1r PREMI VILA DE MISLATA i 3.000 euros.
2n PREMI VILA DE MISLATA i 2.000 euros.
3r PREMI VILA DE MISLATA i 1.500 euros.
ACCÈSSIT VILA DE MISLATA i 750 euros.
VILA DE MISLATA A LA MILLOR ESTÈTICA DE CONJUNT i 750 euros.
PREMI “MATIES RUIZ” A LA CORRECCIÓ EN L'ÚS DE LA LLENGUA I LA DICCIÓ i
900 euros.


A les esmentades quantitats es descomptaran els percentatges legals corresponents.
A títol honorífic es concediran a més els premis següents:

PREMI DE L’ESPECTADOR. L’obra guanyadora la triarà el públic assistent a la fi de
cada representació.
VILA DE MISLATA A LA MILLOR ACTRIU
VILA DE MISLATA AL MILLOR ACTOR
VILA DE MISLATA A LA MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
VILA DE MISLATA AL MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
VILA DE MISLATA A LA MILLOR DIRECCIÓ


Podéis consultar las BASES completas pulsando (AQUÍ) o (AQUÍ)

Más información:
Teléfono: 963 990 375. FAX: 963 703 205
Correo electrónico: vborrego@mislata.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Somos defensores de la libertad de expresión siempre y cuando vaya firmada. No se admiten comentarios anónimos.